Museernas vårmöte 2017

Museernas vårmöte 2017 kommer att äga rum i Södertälje den 25–27 april. Årets tema är Museet utan gränser – digitala möjligheter. Riksutställningar arrangerar Infotorget den 26 april med många olika utställare. 

Fotogrammetri, många bilder tillsammans bildar en 3D-modell. Foto: Olof Segerberg.

Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra museiföremål. I samarbete med Kungliga Biblioteket anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 19-21 april.

Film från utbildningen Konsten att mötas

Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar anordnade i februari Konsten att mötas – en utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier. Här kan du se filmen från utbildningen.

Museer och näringsliv i samverkan, seminarium på Postmuseum 17 mars

Museer + näringsliv = sant?

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Riksutställningar arbetar sedan hösten 2016 med att undersöka en avgränsad del av museers tvärsektoriella samverkan mellan museer och privata aktörer.