FOTO: Susan Sermoneta

Samtal pågår landet runt

I samband med förstudien för Riksutställningars nya webb besöker vi ett antal museer och utställningsaktörer för att höra mer om vilka behov som finns för att utveckla utställningsverksamheten.

Foto: Christina Vildinge

Barn utforskar ljuset i Angered

I Studion på kulturhuset Blå Stället deltar barn från hela Göteborg under höstlovet i en dramatiserad workshop om ljusfenomen. Här färdas barnen genom en sinnligt iscensatt upptäcktsresa till solen och månens ljus, regnbågens färgspektra och spä...

FOTO: Ylva Lagercrantz Spindler

Hammare eller spegel? – sammanställning

Den 26 september hölls ett seminarium med titeln "Hammare eller spegel? på Forum för levande historia". Seminariet arrangerades i anslutning till den kommande utställningen ”Alla människor – om rättigheter och lika värde” för årskurs 4–6, och...

Lärandet är museets hjärta – samlade röster

Den 22 september arrangerade Riksutställningar seminariet Lärandet är museets hjärta på Fotografiska museet i Stockholm. Fyra välkända internationella experter bjöds in för lyfta in ett internationellt perspektiv i den svenska diskussionen om...