Film från utbildningen Konsten att mötas

Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar anordnade i februari Konsten att mötas – en utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier. Här kan du se filmen från utbildningen.

Museer och näringsliv i samverkan, seminarium på Postmuseum 17 mars

Museer + näringsliv = sant?

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Riksutställningar arbetar sedan hösten 2016 med att undersöka en avgränsad del av museers tvärsektoriella samverkan mellan museer och privata aktörer.

Fotogrammetri, många bilder tillsammans bildar en 3D-modell. Foto: Olof Segerberg.

Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra ömtåliga museiföremål. I samarbete med Malmö Museer anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 5-6 april. 

Virtuella dinosaurier på tyska museer

Några strandhugg bland VR-applikationer på tyska museer visar att tekniken är att räkna med. Än så länge verkar fokus ligga på att väcka liv i dinosaurier och andra urtidsdjur, men styrkan hos virtual reality kan nog åstadkomma mer än så.​