Att föreviga det mänskliga mötet

Drömmen om evigt liv kommer kanske alltid att förbli en dröm. Men möjligheten att samtala med en avliden person är en snart en realitet i det lilla samhället Laxton i England.

Kan social VR bli museets viktigaste mötesplats?

Hur kan museer använda VR-tekniken för att skapa rum där besökare kan möta, bemöta och bygga kunskap tillsammans med andra?

Konsten att bläddra bland fem miljoner bilder

När arkeologen och fotografen Viktor Lindbäck fick i uppdrag att göra en hembygdsbok ledde det i förlängningen till att han blev projektledare för appen Platsminnen – en digital minneslåda för personer med demensdiagnos.

Fantasi viktigare än pixlar i den virtuella konsthallen

Wanås konstpark är med i ett projekt som ska skapa en virtuell konsthall. Verksamhetschefen Mattias Givell hoppas att fantasin kan få en plats bredvid den förföriska VR-tekniken.