Museets gränser – samtal om museers uppdrag och legitimitet


Ulrika Knutson, Johanna Palmström (fotograf: Ola Jacobsen), Lars Anders Johansson, Qaisar Mahmood (fotograf: Lorna Bartram) och Nathan Hamelberg.

Ett kollektivt minne. En plats för reflektion. En kunskapskälla. En arena för förändring. Vad är museerna till för? Vad hör – eller hör inte - hemma på ett museum och vad ska stå i centrum? Under året har omdebatterade utställningar och museiutredningens förslag aktualiserat frågan kring museers uppdrag, i dag och inför framtiden. 

För att diskutera drömmar, utmaningar och vägval bjuder Riksutställningar och Riksförbundet Sveriges Museer in till två samtal den 6 juli under Almedalsveckan i Visby där både personer inifrån branschen och röster utifrån kommer till tals. I det första samtalet kommer Nathan Hamelberg, skribent, aktivist och kommunikatör vid Mångkulturellt Centrum, Lars Anders Johansson, journalist och verksam vid Timbro, Qaisar Mahmood, författare och chef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet samt journalisten och författaren Ulrika Knutson att lufta vad de förväntar sig av offentliga museer. 

I det andra samtalet är det personer verksamma vid museer som bidrar med sina erfarenheter och varför de prioriterar som de gör. På plats finns Ulrica Grubbström, VD och museichef vid Västerbottens museum i Umeå, Eva Hansen biträdande museichef vid Malmö museer och Örjan Molander, museichef vid Kalmar Läns museum.

Båda samtalen leds av frilansjournalisten Johanna Palmström.

Tid: Onsdagen 6 juli klockan 13.00 – 15.30.
Plats:  Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby.
Arrangörer:  Riksutställningar och Riksförbundet Sveriges Museer

Välkomna!

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 7 Jul 2016 15:26 Print