Bašo amende (romani arli)

Themutneskere izložbe tano jek organ uprava kas isi odgovornost te bajrarel o buvlipa hem sorabotiba ko izložbakoro than.

Themutneskere izložbe podupirinela o muzeija hem avere izložbenikon ki Švedia e buvlipaja hem sorabotibaja te del džanipa, iskustvia hem kontaktiribaskere mreže taro internacionalnikane sumnaleskere nevitetia hem analize. Barabar e kreativnikane izložbenikoncar amen pobut ka buvljara hem i tehnika, metode hem ka posredina odova so sikljiljam prekal o godidejbe, edukacia hem nevipaskoro lil.

Amen so keraja buti ko Themutneskere izložbe siam jek timi strastvenikane specialistia ki tehnika, media, web, pedagogia, komunikacia, kuratorikani praksa hem sovremeno arto. Odova džanipe so nae amen korkoro arakhaja ki amari kontaktiribaskiri mreža hem sorabotibaskere ortakia ki Švedia hem internacionalnikano. Akate arakhea kontaktiribaskere informacie ki amende so keraja buti ko Themutneskere izložbe.

Amen mangaja te inspiririna sarinen so kerena buti izložbencar! Prema delibaja maškar amende o džanipa hem ideje taro sumnaleskere nevitetia hem testia hem te širina šukar misalia. Akate šaj panda te drabare bašo sar keraja buti.

Amari dužnost/buti

Themutneskere izložbengiri buti tani te bajrarel o buvlipa hem sorabotiba ko izložbakoro than. Ki amari delatnost isto amen ka prioritirina delimično čhaven, ternen hem delimično sovremenoartoskoro buvlipa hem proširiba ki phuv.

Amen posebno ka:

  1. kheda hem ka posredina džanipa hem iskustvia hem ka ponudina tehnika- hem metodakiri potpora asavke organizatoria, izložbakere producentia hem izložbajra so ja isi olen javno buti ja kerena buti ki biprifitno baza, hem
     
  2. podupirinena produkcie hem posredinena e turniribaskere izložbe e cilea te delpe perspektiva ko sovremenipe hem društvoskoro buvlipa.         

Pučiba hem predlogia

Te isi tut pučiba baši amari delatnost ja šaj jek sorabotibaskoro predlog, kontaktirin lokhipaja amare registratorka Margareta Carlsson či te šaj te del tut dumo te ave ko pravo manuš.