Barn <3 Kommunikation

 
Den första tryckningen av boken ”Barn < 3 Kommunikation” gavs ut 2012 och tog snabbt slut. Nu har vi tryckt boken i ytterligare en upplaga. Innehållet är detsamma sånär som på ett nyskrivet förord av projektledarna Tore Danielsson och Mathias Strömer. I boken skriver tio olika inbjudna barnkulturexperter om sin egen praktik och om den dialog som sker med barn och kulturinstitutionerna, barns kultur- och medievanor och vad utställningsmediet kan lära sig av praktiker som dataspel, drama, journalistik och design. 
 
Ur förordet:
 
Under 2012 etablerade Riksutställningar en nationell plattform för att tvärdisciplinärt undersöka barnkulturen. Plattformen heter ”Barn < 3”. Eller om man vill ”barn gillar.”  Eller kanske ”barn tycker om”.
 
Inom plattformen lyfts forskning, metoder och goda exempel fram under praktiska och teoretiska aktiviteter. Undersökningarna sker alltid tillsammans med barn, barnkulturexperter och museer över hela landet. Varje plats, grupp och innehåll är nytt. Det är lika delar vansinnigt lärorikt och mycket komplicerat– vilket vi vet att många kollegor som arbetar med barn kan hålla med om. Inom ”Barn <3” gör vi för att kunna förstå. Vi skapar, gestaltar och producerar ny kultur. Och sedan, men alltid först sedan, försöker vi förstå vad som hände. Varje undersökning analyseras och förmedlas – vilket denna bok är ett exempel på. Ambitionen med plattformen är att museer och utställningsaktörer i framtiden ska kunna utföra undersökningar utifrån sina egna behov.
 
[…]
 
Barn uppfattar direkt museer och konsthallar som frizoner för kreativitet och eget skapande. Vi har över tid kommit att inse att barnkulturens riktigt stora fråga har just med beslut och tillträde att göra. Vi har i Sverige och på många andra håll internationellt inom utställningsvärlden sedan länge arbetat med delaktighet, medskapande och lärande. Detta kan och gör vi redan. Men barnen knackar redan nu på våra dörrar – de kan, de vill vara med och de vill göra på sitt sätt. Får de det?
 
Beställ boken ”Barn <3 Kommunikation” från oss via länken till höger på sidan.