Film från utbildningen Konsten att mötas

 

 

Filmen “Konsten att mötas” spelades in under en utbildning för Sveriges konstföreningars medlemmar inom det vida begreppet mångfald. Definitionen av mångfald i detta fall är etnicitet, vithetsnorm, antirasism och migration utifrån ett rättighetsperspektiv.

Filmen innehåller intervjuer av föreläsare och medverkande. Utbildningsdagarna dokumenterades för att Sveriges Konstföreningar, och andra liknande aktörer ska kunna använda filmen till fortsätta utbildningar i ämnet.

Syftet är att ge en bred och grundläggande kunskapsbas utifrån olika perspektiv på antirasism, öppenhet och mångfald. Utbildningen går in på både teori och praktik, individnivå och struktur, från personliga erfarenheter till internationell lagstiftning.

Tillsammans med processledare och föreläsare fick deltagarna undersöka normer och hur de påverkar konstföreningarnas verksamheter, vilka utmaningar som finns, och hur de går att möta. Processledarna arbetar utifrån ett upplevelsebaserat lärande och en pedagogik som utgår från deltagarnas erfarenheter och förförståelse. Utbildningen bygger även på ett aktivt deltagande i form av inspirationsföreläsningar om konstföreningarnas egna satsningar och projekt, diskussioner, reflektioner och praktiska övningar. Deltagarna utbildas för att bli kontaktpersoner som kan sprida erfarenheter till andra konstföreningar i landet.

Kontaktpersoner
Therese Fredén, projektledare på Riksutställningar
E-post: therese.freden@riksutstallningar.se
Telefon: 0498 79 90 17

Caroline Lund, Konstbildare/verksamhetsutvecklare på Sveriges Konstföreningar
E-post: caroline@sverigeskonstforeningar.nu
Telefon: 040-36 26 66

Utbildningen arrangerades av Riksutställningar i samarbete med Sveriges Konstföreningar.