Genomförda utbildningar

Museiskola i Oskarshamn för arbetslivsmuseer

Kurstillfälle i Oskarshamn, 22-23 mars, riktat till er som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och vill utveckla ert intresse för museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård och hur man bygger kostnadseffektiva utställningar samt hur man bemöter besökare. 

Tekniska museets Maker Tour-buss.

Seminarium – Museer & näringsliv i samverkan

Riksutställningar bjuder tillsammans med Kultur & Näringsliv in till ett kostnadsfritt seminarium för dig som vill veta mer och utbyta kunskap om hur museer och näringsliv kan samarbeta på fruktbara och ibland oväntade sätt den 17 mars på Postmuseum i Stockholm.

Workshop för tillämpningar av VR och 360-teknik

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet anordnar en workshop i Visby den 14–16 mars för att utforska olika tillämpningar av Virtual Reality och 360-filmer, teknik som kan vara applicerbar på svenska museer. Resultatet blir en utställning för deltagare på Vårmötet 2017.

Konsten att beröra – om kulturens möjlighet att väcka frågor och bredda perspektiv

En konferens om kulturens möjlighet att väcka frågor och bredda perspektiv arrangerad av Kulturrådet i samarbete med Riksutställningar på Musikaliska i Stockholm.

Seminarium om tillgänglighet på Trelleborgs Museum

Under hösten anordnar Riksutställningar flera seminarier om tillgänglighet runt om i landet för att uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet på museer. Välkommen till Trelleborgs Museum den 5 december.