Guidebok för utställningsteknik

 

En bok om utställningsteknik
Denna bok är en inblick i den värld av val och möjligheter som utställningstekniken utgör. En bok om material, metoder, design och mycket annat. Men långt ifrån allt. Fokus är på utställningar och stationer som är helt eller delvis mobila, på vandringsutställningar och på den typ av utställningar där form och innehåll produceras för själva utställningen.

Ny reviderad upplaga 2015 med bland annat mer aktuellt bildmaterial.

Boken publiceras under Creative Commons Attribution - Non Commercial - Share Alike (CC - NC -SA 3.0) och får kopieras och spridas fritt.