Guidebok för vandrande utställningar

 

Tips för att turnera utställningar
En guidebok för dig som arbetar med utställningar och vill turnera dem. Det här är våra tankar och arbetssätt inför en kommande turné. Fokus ligger på turnéarbetet; från att hitta en arrangör, packa och transportera till att utvärdera resultatet.

Du kan ladda ner boken i en digital version (pdf). Boken publiceras under Creative Commons Attribution - Non Commercial - Share Alike (CC - NC -SA 3.0) och får kopieras och spridas fritt.