Konsten att ställa ut samtidskonsten – en guidebok

 

Konsten att ställa ut samtidskonsten
Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar. Boken har tagits fram i samarbete mellan Riksutställningar, Sveriges Konstföreningar, Sensus Studieförbund och Länskultur Gävleborg och används som utbildningsmaterial i den utbildning som samarbetsparterna arrangerar för medlemmar från Sveriges Konstföreningar.

Boken publiceras under Creative Commons Attribution - Non Commercial - Share Alike (CC - NC -SA 3.0) och får kopieras och spridas fritt.