Kultur i rörelse – boken om Riksutställningar

Det stora bokprojektet

Den 14 juni 2006 kom utställningsproducenterna Ulrika Sten och Helene Broms med förslaget ”Bokprojektet” till Riksutställningars ledning. Boken som föreslogs var tänkt att blir en historiebok över såväl Riksutställningars avtryck i folkbildnings- och museisverige som av kulturpolitiken i stort. Målet var en framtidsinriktad bok som genom att beskriva hur institutionen utifrån omvärldens förändringar lyckats omtolka och utveckla sitt uppdrag skulle ge nya idéer inför framtiden.

Boken Kultur i rörelse var ursprungligen tänkt att gå till tryck redan sommaren 2007 men precis som den historia den är tänkt att spegla blev den i stället del av en fortsatt förändring och utveckling. Myndigheten har inte bara genomfört sin flytt till Gotland utan även fått ett nytt uppdrag från och med år 2011. Redaktörerna och författarna har i sin tur bytt roller och nya kompetenser tillkommit. Riksutställningar har sedan projektet påbörjades dock fortsatt hjälpt författarna att ta fram underlag till boken men gett dessa fria händer att göra urvalet.  Historien som berättas är således sedd ur skribenternas ögon, byggd på intervjuer, minnen, preferenser och fakta. Författarna har också haft friheten att efter eget sinne utforma texten och de värderingarna inklusive förordet som förekommer i boken är därmed författarnas och ingen annans.

Riksutställningar idag

Det uppdrag som Riksutställningar idag verkar utifrån grundar sig på landshövding Chris Heisters utredning om Riksutställningars roll och framtid år 2010. Utredningen och dess föreslagna verksamhetsförändringar möttes också av en övervägande majoritet positiva remissvar vilket ger myndigheten ett starkt stöd för den framtida verksamheten. Den flytt som boken betonar har även visat att en omlokalisering, trots sina uppenbara utmaningar, även är ett unikt tillfälle för positivt nytänkande och en obestridlig drivkraft för förändring. Så kanske är det inte omöjligt att tänka sig att det om en inte allt för avlägsen framtid kommer upp ett nytt förslag om en bok till Riksutställningars ledning. En bok som beskriver hur myndigheten än en gång utvecklats utifrån omvärldens förändringar.

Boken Kultur i rörelse är en välskriven och omsorgsfull skildring av ett unikt kapitel svensk kulturhistoria. Den är rikt illustrerad med ett stort antal fotografier från Riksutställningars arkiv och tar upp såväl små och stora innovationer inom utställningsområdet som frågan om huruvida alla statliga verk ska ligga i Stockholm?

Och om bokens mål att, genom analyser av det som hitintills skett, ge nya idéer för framtiden? Ja det blev till slut hela myndighetens nya roll.

Fakta

Titel: Kultur i rörelse: en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken
Förlag: Bokförlaget Atlas
Författare: Helene Broms, Anders Göransson och Mikael Löfgren
ISBN: 9789173893565
Utgivningsland och språk: Sverige, svenska
Antal sidor: 297
Format: Inbunden

Pris: 249 SEK inklusive frakt och moms

För att beställa Kultur i rörelse, klicka här.