Pa aménde (romani kelderaš)

Riksutställningar si jekh autoritéto kaj ašél pe lénde te len sáma thaj te ažutín thaj te baravén e ketani bučí (samarbete)maškár savořé ánde e buči pa exebisi (utställningar).  

Riksutställningar del dumó le muzeonégnge thaj kavér kaj kerén exebisurja ándo Švédo ánde e buči pa ketanimós, (samverkan) thaj vi den informácia pa léngo žanglimós thaj sar von kerén bučí ánde kavér themá thaj pa lénge internationálne bučá (omvärldsbevakning) thaj analísurja (analyser).  

Ánde jekh than maškár le hárnike manušénca, das dumó le manušénge kaj kerén bučí le exebisionénsa, vi maj lunžarás e bučí, ánde tekníka thaj metódura. Thaj vi das avrí e informácia so amé sičilám, ánde edukácia thaj kána avél e pušimáta kavréndar thaj ánde nevimáske lilá.        

Amé kaj kerás bučí ánde Riksutställningar, sam jekh grúpa kaj sam hárnike specialisturja ánde tekníka, media, webb, pedagókika, komunikácia thaj kuratoriáko praktika thaj aktuálne artistiko (curatoriell praktik och samtidskonst).
Pe godó sičarimáta vaj pe sóste kaj či žanás kórkořo, ródas thaj arakhás la ánde amaré Švedóske thaj internacionálne kontáktura kaj kerás lénsa bučí. Katé arakhés amaré kontáktura pe aménde kaj kerás bučí ánde Riksutställningar.
   
Amé kamás te das insperimásko dumó godolénge kaj kerén bučí exebisionénsa! Amé hulavás avrí o žanglimós thaj le lašé gíndora (idéura) katár le kavér internationálne organácie (omvärldsbevakning) zumavimáta (test) thaj vi das avrí lašé exemplura. Katé sar žinés maj but sar amé kerás bučí      

Amarí mísia thaj bučí
E mísia thaj bučí kaj si kaj Riksutställningar si, te len sáma sar te baravén e bučí ándo lunžimós thaj šaj te zurarén e bučí le exibisionénsa. Ánde amarí bučí si vi te las but sáma pa le gláti thaj le ternimáta. Thaj vi sar te baravás samtidskonsten thaj sar te das avrí e informácia ándo them.  

Anda pérvo si te las sáma pa:
1. te čídas thaj de das avrí e sičarimáta thaj o žanglimós, thaj vi te das dumó ánde tekníka thaj pe amaré modura  godolénge kaj kerén bučí vaj produsín exebisi kaj si len jekh oficiálno misia vaj godolenge kaj kerén ideálne bučá, thaj 
 
2. te das dumó godolénge kaj producín vaj phirén exbisionénsa kaj si len e perspektíva pa so maládolpe adžés thaj so maládolpe pa samhällsutvecklingen.]

Pušimáta tha propósie
Te si tut pušimáta karíng amarí bučí vaj sar te kerás bučí ánde jekh than, le kontákto amarí registrarituriása Margareta Carlsson thaj voj ažutíl tut te arakhés vórta manúš.