Film: Riksutställningar 1965–2017

Den 31 maj 2017 läggs Riksutställningar ned. Som ett sista farväl har vi botaniserat i vårt filmarkiv och gjort ett filmkollage om Riksutställningars historia. 

Utbildning och metodprövning för museer inom social sammanhållning

Riksutställningar har tillsammans med tre museer drivit ett undersökande projekt inom social sammanhållning. Dokumentationen Utbildning och metodprövning för museers arbete med social sammanhållning är ett resultat av arbetet.

Tv på museet

Tv-serien Guidad tur på Marinmuseum visas nu på UR Samtiden. Riksutställningar och UR Samtiden har samarbetat med Marinmuseum för en ny omgång av projektet Tv på museet.

Film från utbildningen Konsten att mötas

Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar anordnade i februari Konsten att mötas – en utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier. Här kan du se filmen från utbildningen.

Museer och näringsliv i samverkan, seminarium på Postmuseum 17 mars

Museer + näringsliv = sant?

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Riksutställningar arbetar sedan hösten 2016 med att undersöka en avgränsad del av museers tvärsektoriella samverkan mellan museer och privata aktörer.