Tv på museet

Tv-serien Guidad tur på Marinmuseum visas nu på UR Samtiden. Riksutställningar och UR Samtiden har samarbetat med Marinmuseum för en ny omgång av projektet Tv på museet.

Film från utbildningen Konsten att mötas

Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar anordnade i februari Konsten att mötas – en utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier. Här kan du se filmen från utbildningen.

Museer och näringsliv i samverkan, seminarium på Postmuseum 17 mars

Museer + näringsliv = sant?

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Riksutställningar arbetar sedan hösten 2016 med att undersöka en avgränsad del av museers tvärsektoriella samverkan mellan museer och privata aktörer. 

Tillämpningar av VR och 360-teknik visas på Museernas vårmöte

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet anordnade i mars en workshop i Visby för att testa hur VR och 360-teknik kan tillämpas professionellt på museer i Sverige. Resultatet är en utställning som kommer att visas på Museernas vårmöte 2017.

Metodprövning och utbildning för museer inom social sammanhållning

Riksutställningar driver tillsammans med tre museer ett undersökande projekt inom området social sammanhållning. Projektets mål är att skapa kunskap om hur museer kan förhålla sig till ansvar och förväntan att bidra.