Örat mot ”the internet of things”

MUMBAI

Jeong Han Kim

 ”Emergent Mind of City”

Fler än apparater än människor är uppkopplade via mobilnätet för att samla realtidsdata i en gigantisk tyst konversation. För museer som lägger örat mot den öppnas möjligheter att åskådliggöra komplexa sammanhang.

På Asiens största teknologi- och vetenskapsfestival Techfest i Mumbai stötte jag på Jeong Han Kims ”Emergent Mind of City”. Verket visualiserar ”flytande” realtidsdata över enkla skeenden som vattenförbrukning och kollektivtrafiksflöden i den pulserande staden. Resultatet liknar en skimrande levande organism. Datan lyfts från mikronivå hos enskilda uppkoppade enheter till en oförutsägbar och konstnärlig makronivå. Visualiseringen ökar betraktarens förståelse av komplicerade skeenden i staden och sambanden dem emellan.
Antalet uppkopplade enheter som registrerar realtidsdata på ”The internet of things” ökar, amerikanska mobiljättarna AT&T och Verizon förser fler apparater än människor med mobilnät sedan 2010. Visualiseringar av datan blir också vanligare och på museer kan de användas i utställningar om exempelvis klimat, befolkningstal och handel.

Visar celldelning
Möjligheter till visualisering finns också i den ”osynliga” världen. Forskaren Drew Berry kallar sig biologisk animatör och har producerat filmer som visar hur celldelning går till och hur molekylära processer fungerar mot bakgrund av att vi nu har mer information och datamängder att arbeta med. Vi får en mer komplex och sanningsenlig bild av genetik och hur kroppen reproducerar sig själv. Den vanliga bilden av DNA-stegen har både lärt oss om biologin bakom DNA och gett oss en förenklad bild av den så kallade dubbelhelixen. Med bättre mikroskop och möjligheten att visualisera den komplicerade processen genom animerade filmer så förstår vi bättre det komplicerade förloppet som hela tiden pågår i våra kroppar.
 

 

 

Tore Danielsson
Producent

Uppdaterad: 31 Jan 2013 09:45 Print