Interaktiva utställningar med papper och penna

Berlin

ISKN

Att förvandla konkreta upplevelser till digitala: två nya produkter gör det möjligt att direkt digitalisera bland annat handskrift, teckningar och skisser. Så här kan de användas i samband med utställningar.

På IFA-mässan för konsumentelektronik i Berlin nyligen var det två produkter som utmärkte sig. Båda förenar den fysiska upplevelsen av att skriva eller rita med den digitala världen. Dessutom medför de nya möjligheter som kan användas i interaktiva utställningar. Bamboo Spark av Wacom ser ut som en vanlig mapp med ett pappersblock. Men när man skriver på pappret i mappen med Wacoms bläckpenna konverteras skriften omedelbart till digitalt format och sparas på en ansluten enhet, till exempel en iPad, Androidplatta eller mobil. I plattan under pappret finns sensorer som känner av pennans rörelser och skickar signalerna vidare till den anslutna enheten. Alla sorters papper kan användas, bara det är i A5-format. I nästa steg kan teckningarna lagras i molnet via tjänster som Dropbox och Evernote. De kan dessutom projiceras på stor skärm för andra aktiviteter.

Wacom

Bamboo Spark digitaliserar anteckningar, teckningar och skisser direkt på en ansluten enhet (iPad, Androidplatta eller mobil).

Slate från ISKN (iSketchnote) är ett liknande ritunderlag för digitalisering av anteckningar och teckningar. Men här är användaren inte begränsad till tillverkarens egen penna utan kan använda sina egna ritverktyg, till exempel kulspetspennor, blyertspennor, märkpennor eller kalligrafipennor. Tekniken består av en magnetisk ring som träs på pennan. Ett nätverk av magnetsensorer i ritunderlaget som läser av pennans rörelser och omvandlar dem till digitala signaler.

ISKN

Med den nya versionen av ISKN:s Slate kan användaren rita med sina egna verktyg – till exempel bläck-, blyerts- eller märkpennor eller vad som helst – på ett papper och få bilderna konverterade i realtid.

Det uppkopplade klassrummets nästa pedagogiska verktyg?
Claudia Vance, marknadschef på ISKN, berättar om produktens framtidspotential i klassrummet:

– Vi planerar att kommande versioner av Slate ska ha textigenkänning, kunna konvertera till vanliga filformat och integrera med populära anteckningsappar. Det kan göra Slate efterfrågat i akademiska kretsar, inte minst som ett led i den nya vågen av uppkopplade klassrum.

ISKN

På utställningen om Hector Berlioz i Grenoble i Frankrike användes ISKN:s teknik i en magnetisk dirigentpinne. Användaren kunde med pinnen lära sig att dirigera en orkester.

Mer än bara till skisser
Än mer intressant är att ISKN:s patenterade teknik möjliggör olika sorters interaktivitet. Till exempel användes den nyligen i en utställning om den franska kompositören Hector Berlioz på Musée dauphinois i Grenoble i Frankrike. Claudia Vance berättar att besökarna på utställningen lär sig dirigera en orkester på tre olika nivåer med hjälp av en modifierad dirigentpinne.

Utveckla egna realtidsinteraktioner
Claudia Vance har en mängd idéer om hur tekniken kan användas i utställningar, inte minst vad gäller realtidstillämpningar:

Den kan användas som ett interaktivt inslag i en utställning där besökarna kan rita, färglägga eller skriva, och sen se det de skapar på en skärm. Man kan ta det ett steg längre med en skrivare och låta besökarna skriva ut det de gjort som vykort. Besökarna skulle kunna interagera på olika sätt medan en bildskärm visar vad som händer i realtid. Fördelen med realtidsöverföring är att det blir möjligt att utan fördröjning skicka skisser och teckningar till andra enheter, till exempel en iPad, PC eller Mac.

ISKN:s API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) är gratis, och det är fritt att använda deras teknik i olika sorters interaktiva tillämpningar. Har du ett utvecklingsteam i projektet kan du programmera Slate så att det interagerar med dina egna appar. Förutom dirigentpinnen på Berliozutställningen utvecklades till exempel en simulerad theremin (elektroniskt musikinstrument) förra året.

Inget pedagogiskt mirakel
Är då alltså båda produkterna – Bamboo Spark och Slate – en del av framtidens gränssnitt i konstsektorn? Vi frågade en expert på gränssnitt, professor Martin Kaltenbrunner från Abteilung für Interface Cultures på Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz i Österrike. Han påpekar att de är välkomna hjälpmedel men inga pedagogiska mirakellösningar: 

– Den här sortens teknik kan och bör användas i undervisningen, inte minst eftersom tekniken själv håller sig subtilt i bakgrunden. Men vänta dig inget pedagogiskt mirakel bara genom att använda dem. De är ändå bara verktyg.

– Jag tror inte att många vill byta anteckningsblockets bekväma format mot ett teknikbaserat gränssnitt. Men som jag ser det är den här utvecklingen ett steg i rätt riktning. Nästa generation produkter kanske kan erbjuda den problemfria användarvänlighet som krävs för att vi ska släppa de sista resterna av rent fysiskt baserade lösningar.

Martin Kaltenbrunner och Anke Hoffman.

Användbart även i förberedelsearbetet
Slutligen ville vi höra vad en curator tror att den här tekniken realistiskt sett kan ha för praktisk betydelse för hennes arbete. Anke Hoffmann – tidigare vicechef och curator på Shedhalle Zürich och idag på Theaterhaus Gessnerallee Zürich – kan tänka sig att använda Slate och Bamboo Spark i sin arbetsprocess med konstnärer för att skapa utställningar:

– Båda produkterna verkar lovande eftersom de gör det möjligt att kreativt skissa och anteckna på papper samtidigt som det man gör sparas och kan delas med andra – och till och med ändras i digitalt format. Jag gillar dem verkligen och kan tänka mig att använda dem. Särskilt när man skissar på en utställningsdesign som ändras hela tiden och måste godkännas av konstnären.

– Jag brukar fotografera mina pappersskisser och skicka bilden via e-post. Med de här verktygen verkar det så enkelt och därför kan jag tänka mig att använda dem. Antagligen märker man väl att det finns ännu fler tillfällen när man vill spara eller dela med sig av anteckningar och skisser. Fast jag är inte säker på hur ofta jag behöver göra det, eftersom det mesta kommuniceras och organiseras med vanlig programvara.

Verena Dauerer
Verena Dauerer är frilansande teknikjournalist i Berlin.

Uppdaterad: 28 Okt 2015 12:52 Print