Vill väcka stadens slumrande minnesmärken

Warszawa

Hanna Wihlborg på plats vid Polinmuseet. Foto: Karin Henriksson 
 

ARMKROKSRESA. Warszawas levande minnesmonument fick Hanna Wihlborg från Friluftsmuseet Gamla Linköping att se på hemstadens slumrande minnesmärken med nya ögon. Nu hoppas hon att de med teknikens hjälp kommer att väcka Linköpingsbornas intresse för stadens nya militärhistoriska utställning.

Det är kväll och utanför Polinmuseet har en folksamling slutit upp vid minnesmonumentet över judarnas uppror som skedde i gettot i april 1943. Gettot låg just här. Det nybyggda museet står bokstavligt talat på ruinerna av huskropparna som rymde så mycket skräck, förtryck, lidande – och motstånd. Nu vajar israeliska flaggor här, facklor brinner och en kör sjunger i den kyliga marsluften. Stora blomsterkransar läggs ner. Flera gråter.

Foto: Karin Henriksson

En annan värld
Jag har deltagit i en konferens hela dagen, om museer och deras besökare på platser för konfliktfylld historia. Jag har hört representanter från städer som Ho Chi Minh, Berlin och Jerusalem berätta om sina museers arbete med att förmedla några av mänsklighetens mörkaste skeden. Min egen hemstad Linköping hör till en annan värld i det här sammanhanget. Vi delar på intet sätt några erfarenheter som kan jämföras med de krig, övergrepp och konflikter som fört människor till den här konferensen. Det betyder dock inte att Linköpings historia är helt konfliktfri, eller att kollektiva minnen i staden är enbart positiva. Det finns minnen av krig, av att lämna sin familj och vara den som blir lämnad kvar i ovisshet. Skulle man någonsin se varandra igen?

Sovande historia
Och här finns minnesmärken och monument. Men är det någon som ser dem? Vilka berättelser bär de på och vem förmedlar dem? På Friluftsmuseet Gamla Linköping där jag jobbar står vi inför en möjlighet att börja om från början och berätta om vår lokala militärhistoria och dess påverkan på staden fram till våra dagar. Hur har försvarets närvaro format stadsmiljön och stadens olika sociala sammanhang? Vilka minnen har ”regementsstaden” skapat hos invånarna över tid?

Hjältarnas monument
Polinmuseet, utnämnt till European Museum of the Year 2016, är ett imponerande museum som förmedlar sin historia till stor del just genom platsen. Monumentet utanför, över hjältarna i gettot som andäktigt sträcker sig mot himlen, har två sidor. Den ena med skulpterade bilder av människor som fått offra sina liv, den andra berättar om judarnas uppror med skulpterade symboler. Vikten av att inte benämna sidorna som fram- och baksida betonas under konferensen av Barbara Kirshenblatt- Gimblett, Polinmuseets chefskurator. Båda sidorna är lika viktiga. Monumentet stod här långt före museet och speglar platsens själ, en plats att minnas och samlas på. Även när vi kliver ut från konferensens andra dag finns en folksamling med blommor och levande ljus här. Den här platsens historia är i allra högsta grad levande.

Zofia Mioduszewska. Foto: Polinmuseet.
 

Betydelsen inte statisk
Zofia Mioduszewska är doktorand vid universitet i Warszawa och har studerat betydelsen av några av Warszawas monument. Betydelseln förändras över tid. Först var de bara platser för att sörja och minnas på men med tiden har de också integrerats i kvarterens vardag och blivit besöksattraktioner. Människor låter sig fotograferas vid dem och äter picknick på omgivande ytor.
Monumenten kan också ha olika betydelser för olika grupper. Israeliska sällskap kommer ofta i organiserade samlingar till monumentet utanför Polinmuseet, för ceremoniella aktiviteter, medan andra upplevelser är mer privata.
– Monumenten är osynliga i det dagliga livet, men aktiveras genom ritualer och stunder av reflektion. Det är i detta deras kraft ligger, säger Zofia Mioduszewska när jag intervjuar henne efter konferensen.

Personliga uttryck
Hur levande och “använt” ett minnesmonument kommer att bli kan vara svårt att förutsäga. Amy Sodaro, professor vid New York University, har studerat minnesplatser och monument i New York efter 11 september. Där tornen stod finns ett officiellt monument, och runtom i staden har andra mer individuella och personliga minnesplatser tagit form. De hålls levande och ger uttryck för de många drabbade invånarnas olika behov av platser att besöka. Vid en rundtur i Warszawa blir det tydligt hur levande monumenten är också här, både de “etablerade” och de som skapats av enskilda. Jag tolkar det som att blommorna, ljusen, besöken och blickarna jag ser stanna upp vid dem på olika sätt uttrycker personernas önskningar om att hedra, visa tillhörighet och ta ställning.
Polinmuseet, nu ett monument i sig. Foto: Karin Henriksson.

Museets förlängda arm
De få monument och minnesmärken som finns relaterade till militärhistorien i Linköping är slumrande. Men de finns, och förhoppningsvis ska vi med inspiration från armkroksresan med Riksutställningar testa att aktivera dem. Vi vill att monumenten hjälper oss att berätta om den nya militärhistoriska utställning vi ska skapa. Vi kommer att jobba med tillfälliga informationsskyltar, och fördjupning kan ske med hjälp av digital teknik. Kanske kan vi visualisera platsernas historia via teknik som blir tillgänglig via människors mobiler. Vi tror att många gamla och nya Linköpingsbor kan få ett nytänt intresse för sitt närområde om de får en förståelse för varför gatan de bor eller jobbar på heter som den gör, vad som hänt förut i huset de bor i och varför matbutiken har den form den har och så vidare.

Tänkbart är också att vi ordnar olika vandringar, exempelvis dramatiserade vandringar med guide eller audioguider. I Warszawa ordnas stadsvandringar av olika grupper mellan platser i staden, exempelvis marscher med performativa inslag längs vägen.

 

 

Att bredda perspektivet och få fler medvetna om garnisonens påverkan på staden och individerna som bott och verkat här är ett av målen för den nya militärhistoriska utställningen. Monumenten i stadsrummet kan definitivt vara en dörröppnare för att se spåren som militärhistorien har lämnat efter sig.

 

 

 

Hanna Wihlborg
Intendent, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Uppdaterad: 3 Maj 2017 09:15 Print