Stämplad – en vandringsbar utställningsplattform

Andrei Alexa.

Forum för levande historia fick i början av sommaren 2016 ett uppdrag från kulturdepartementet att stärka det regionala arbetet. Som en del i det beslöt myndigheten att göra en vandringsbar utställning i samarbete med Expology och Riksutställningar.

Utställningen Stämplad riktar sig till personer mellan 18–25 år och skall under 2017 turnera på flera orter i Sverige. Utställningen handlar om vår benägenhet att kategorisera, klassa och värdera andra, men även oss själva. Utställningsmiljöerna är i första hand kommersiella miljöer som gallerior och resecentra.

Utformning
Riksutställningar har byggt utställningsplattformen i samråd med formgivaren Patrik Larsson. Plattformen är cirka fyra kvadratmeter och ska locka ungdomar att stanna upp och tillgodogöra sig innehållet. Utställningen består av tre ”skärmar” som har både fram- och baksida. Varje skärm har en låda som innehåller bakbelysta bilder, texter, animationer och ett självtest. Allt innefattas i en yttre organisk design med mjuka former, färgade stålrör och neonljus.

 

Andrei Alexa.

 

Visas samtidigt på flera orter
Plattformarna tillverkas i fyra exemplar för att klara en tajt turnéplan. Den första utställningen visas i Visby från och med den 19 januari.

Att utställningen ska visas på så många platser under sådan kort tid medför att den måste vara snabbfotad, det vill säga lätt att montera ned och sätta upp, lätt att packa och transportera.

 

Formgivare Patrik Larsson.

 

 

Hela turnéplanen hittar på Forum för levande historias hemsida.

Läs mer om utställningsplattformen i Spana Teknik.

Kontaktpersoner
För frågor rörande innehåll, turneplan och bokning, kontakta:
Erika Aronowitsch, Nationell samordnare, Forum för levande historia.
E-post: erika.aronowitsch@levandehistoria.se
Telefonnummer: 072-077 15 11

För frågor rörande teknik och utställningsplattformen, kontakta:
Gustav Löfgren, Projektledare och sakkunnig material och design, Riksutställningar.
E-post: gustav.lofgren@riksutstallningar.se
Telefonnummer: 0498-79 90 52