VR-workshop i Visby den 14–16 mars

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet anordnar en workshop i Visby den 14–16 mars där vi utforskar olika tillämpningar av Virtual Reality och 360-filmer, teknik som kan vara applicerbar på svenska museer. Resultatet blir en utställning där vi demonstrerar tekniken för deltagare på Vårmötet 2017.

Museer & näringsliv i samverkan

Riksutställningar bjuder tillsammans med Kultur & Näringsliv in till ett kostnadsfritt seminarium för dig som vill veta mer och utbyta kunskap om hur museer och näringsliv kan samarbeta på fruktbara och ibland oväntade sätt den 17 mars på Postmuseum i Stockholm.

Museernas vårmöte 2017

Anmäl dig till Museernas vårmöte 2017 redan nu! Konferensen kommer att vara i Södertälje den 25–27 april. Årets tema är Museet utan gränser – digitala möjligheter.