Seminarium om tillgänglighet på Landskrona museum

Välkommen till ett seminarium om tillgänglighet på Landskrona museum på tema syntolkning och ljussättning på Landskrona museum den 27 mars. 

Fotogrammetri, många bilder tillsammans bildar en 3D-modell. Foto: Olof Segerberg.

Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra ömtåliga museiföremål. I samarbete med Malmö Museer anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 5-6 april. 

Museiskola i Göteborg för arbetslivsmuseer

Kurstillfälle i Göteborg, 6-7 april, riktat till er som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och vill utveckla ert intresse för museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård och hur man bygger kostnadseffektiva utställningar samt hur man bemöter besökare.

Etnografiska museet

Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

Hur kan vi bredda perspektiven och förbättra tillgängligheten i museers utställningar? Välkommen till en temadag om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet på Etnografiska museet den 7 april. 

Seminarium om tillgänglighet på Bohusläns museum

Vad behöver museer tänka på för att tillgängliggöra kultur- och naturarv utanför museibyggnaden? Hur skapar man en tillgänglig kulturmiljö som alla kan besöka? Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium som lyfter dessa frågor på Bohusläns museum och Gustafsberg den 21 april.