Om oss

 

 

Riksutställningar är en expert- och resursmyndighet för utveckling och samarbete inom museiområdet. Vi stödjer genom omvärldsanalys, metodutveckling och rådgivning där teori och praktik hänger tätt ihop.

Några av museisektorns centrala behov rör utvecklingen av museers roll och funktion i samhället. Det är till exempel frågor om att skapa flexibla utställningar för morgondagen med funktionell teknik. Det handlar också om att skapa arenor för samverkan för ett inkluderande samhälle. Därför fokuserar vi på att stödja genom såväl teoretisk som praktisk metodutveckling, rådgivning och samarbeten tillsammans med museer och utställare.

Vi har kontor och studio i Visby, men i samarbetsprojekt med museer och utställningsaktörer är vi verksamma på många olika platser.

Resultaten av arbetet görs tillgängligt i form av exempelvis rapporter, artiklar, podcasts, utbildningar och konferenser i syfte att sprida kunskapen till alla som arbetar inom musei- och utställningsverksamhet.

Riksutställningar kommer den 31 maj 2017 att läggas ned som egen myndighet enligt förslag från regeringen. Det beskedet fick myndigheten den 13 september 2016 av Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet kommer därmed att få ett utökat uppdrag där bland annat museifrågorna ingår. Inordnandet kommer att ske den 1 juni 2017.

“Riksutställningar fortsätter fram till den 31 maj att arbeta för dem vi är till för, Sveriges museer och utställare samtidigt som vi förbereder en övergång av viss verksamhet till Riksantikvarieämbetet”
– Generaldirektör, Jesper Tammilehto.