Nytt museum i Sarajevo om att växa upp i krig

War Childhood Museum  

Det började som en bok och växte till ett museum. I januari 2017 öppnade The War Childhood Museum – en kollektiv minnesbank och en plats för försoning.


Att föreviga det mänskliga mötet

Drömmen om evigt liv kommer kanske alltid att förbli en dröm. Men möjligheten att samtala med en avliden person är en snart en realitet i det lilla samhället Laxton i England.

Kan social VR bli museets viktigaste mötesplats?

Hur kan museer använda VR-tekniken för att skapa rum där besökare kan möta, bemöta och bygga kunskap tillsammans med andra?

Konsten att bläddra bland fem miljoner bilder

När arkeologen och fotografen Viktor Lindbäck fick i uppdrag att göra en hembygdsbok ledde det i förlängningen till att han blev projektledare för appen Platsminnen – en digital minneslåda för personer med demensdiagnos.

Fantasi viktigare än pixlar i den virtuella konsthallen

Wanås konstpark är med i ett projekt som ska skapa en virtuell konsthall. Verksamhetschefen Mattias Givell hoppas att fantasin kan få en plats bredvid den förföriska VR-tekniken. 

Gestalta rumslighet med AR och VR

ARMKROKSRESA. För museer som gestaltar rumslighet finns mycket att hämta inom virtual och augmented reality. Henrik Hannfors, bibliotekarie på ArkDes, åkte till teknikmässan Laval Virtual i Frankrike, och hittade tre potentiella områden där den n...

Så ska VR och 360 användas på museerna

Allt från att locka folk ut i den uppländska naturen till att förvandla Göteborg till en krigszon. Idéer om vad VR och 360-teknik kan användas till saknas inte bland museifolk.

Sponsring utan risk?

Vad krävs för att skapa framgångsrik samverkan med näringslivet? Inspireras av tre svenska museers erfarenheter och råd. Lär om avtal, policies och annat som krävs för att lägga en trygg grund.

Identitetskris ledde till invånardialog

De flesta museer jobbar med fokusgrupper, men Helsingfors stadsmuseum gick ett steg längre. De sökte upp Helsingforsbor ute på stan och försökte förstå deras förhållande till staden.

Med montern som bildskärm

Transparenta bildskärmar, en teknik där varje glasyta kan visa sig vara en bildskärm, hörde länge till en framtidsvision. Leif Länsikylä åkte till ISE-mässan i Amsterdam och konstaterar att tekniken som nu finns tillgänglig öppnar nya möjligheter för hur man kan utforma montrar.

Företaget som säljer sin kärlek till museer

Museum Hack, gerillarörelsen inom guidade visningar, har sedan starten 2013 gjort sig kända för att presentera verk i museernas samlingar på ett annorlunda sätt. Nu satsar de på att utbilda museernas personal.