Här fanns tidigare Riksantikvarieämbetets sida. De finns nu på https://www.raa.se/

 

Museer och utställningar

Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål som ofta är av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. - Wikipedia

 

Det finns en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet som heter The International Council of Museums (ICOM). Deras sekretariat och centrum för dokumentation ligger i Paris. Tidigare här i Sverige hade vi det som hette Riksutställningar. Det var en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Deras uppdrag var att rämja utveckling och samarbete inom utställningsområdet. Dock lades myndigheten ner och från 2017 har Riksantikvarieämbetet ett utökat uppdrag där bland annat museifrågorna ingår, vilket innefattar ett främjande av utveckling och samarbete inom utställningsområdet för Sveriges museer. 

Museer i Sverige

I Sverige har vi många museer som har olika inriktningar. På Wikipedias lista här kan du se dem alla. Det finns bland annat denna typen av museer:

 • Arbetslivsmuseum
 • Centralmuseum
 • Ekomuseum
 • Fotbollsmuseum
 • Friluftsmuseum
 • Hembygdsmuseum
 • Konstmuseum
 • Museifartyg
 • Museijärnväg
 • Länsmuseer
 • Stadsmuseer
 • Tekniska museer

Bland kända museer och utställningar i Sverige att besöka finns bland annat Fotografiska museet, Skansen, Jamtli, Åbergs Museum, Gotlands Fornsal, Vitlycke museum, Vasamuseet och många fler. 

En del friluftsmuseer har så att ni kan stanna till ute och fika. Det inte fel med lite friluftsliv.

Snabba fakta om museer

Ordet museum kommer från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna  som var vetenskapens och konstens gudinnor. 

International Council of Museums definition av ett museum;

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.

Under 2017 gjorde sverigesmuseer.se en sammanställning av museibesök. De tre mest besökta museerna i Sverige var Vasamuseet, Skansen och Naturhistoriska riksmuseet.

Sedan 1 augusti 2017 har Sverige en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I den fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Du som vill uppleva det antika Egypten eller andra myter kan spela slots på casino med dessa teman. Bra casino online kan du hitta via Casinovinnaren och via Casinoguide på aftonbladet.